#
#
#

Projekt "Kręcimy, ale filmy!"

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Równać Szanse 2016 - Regionalny Konkurs Grantowy

 

OPIS PROJEKTU

Tematem przewodnim projektu "Kręcimy, ale filmy!" jest promocja historii Gminy Pilchowice przy wykorzystaniu sztuki filmowej. Uczestnikami będą gimnazjaliści z Gimnazjum w Pilchowicach i Żernicy, miejscowości wchodzących w skład Gminy Pilchowice. Podczas projektu Młodzież w grupach sfilmuje 8 odcinków serii "TAKA HISTORIA", która tworzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach. Każdy odcinek trwa ok. 8 minut i jest spotkaniem z miejscowymi regionalistami, którzy prezentują zapomnianą historię tej ziemi, smaganej wojnami, powstaniami śląskimi, okupacją, wywózkami do ZSRR. Nagrane filmy umieszczane są w Internecie (kanał youtube GOK Pilchowice) i na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOKu. Proces tworzenia przez młodzież swoich odcinków będzie poprzedzony warsztatami z profesjonalistami: dźwiękowiec, kamerzysta, dziennikarz. Tak wyposażeni uczestnicy będą mogli samodzielnie zrealizować zdjęcia i zmontować to w logiczną całość. Etap realizacji podzielony jest na dwie części.

 

W pierwszej 4 grupy po 3 uczestników stworzą zespoły, które spotkają się z regionalistami, którzy będą mieli przygotowane tematy odcinka. Zespoły będą musiały we współpracy z pasjonatami historii sfilmować i zmontować odcinek.

W drugiej części tego etapu już zupełnie samodzielnie będą musieli nakłonić np. babcię, wujka lub inną osobę do rozmowy przed kamerą. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas Letniego Kina Plenerowego "Pod Gwiazdami", imprezy, która gromadzi ok. 400 osób. Zaprezentowany zostanie film zakulisowy, który pokaże jak pracowała młodzież i gotowe odcinki. Wręczymy certyfikaty uczestnikom i podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w realizacji projektu.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poznanie przez młodzież walorów środowiska lokalnego, zdobycie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów, pracy zespołowej, skutecznego planowania, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, oraz poznanie słabych i mocnych stron, poprzez wspólne działania projektowe młodzieży, skupione wokół tematyki filmowej i historycznej.

CZAS REALIZACJI

01 lutego 2017 - 31 sierpnia 2017

 

PARTNERZY

Zespół Szkół w Pilchowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

 

ODCINKI POWSTAŁE W RAMACH PROJEKTU